Yönetim danışmanlığı kavramını daha geniş kapsamlı değerlendiren Libertas, iş geliştirme danışmanlığı kapsamında detaylı hizmetler sunmaktadır. İş geliştirme danışmanlığı hizmeti, şirketler için performansa ve değer yaratmaya yönelik departmanlar özelinde, departmanlar arası ve şirket genelindeki çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda, stratejinin oluşturulması, ilk yıl bütçesi ve 5 yıllık iş planının hazırlanması, ilgili aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulamada takip edilmesi Libertas Danışmanlık’ın uzmanlık alanları arasındadır. Buna bağlı olarak anahtar performans endikatörlerinin belirlenmesi, icra kurulu ve yönetim kurulu seviyesinde takip ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması da iş geliştirme danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır.
Libertas, oluşturulan iş planları çerçevesinde hedeflere ulaşmak için şirketin birçok departmanının performansını inceler ve gerekli değişim önerilerini oluşturur. Satış organizasyonuna yönelik prim sistemini oluşturmak, organizasyonun değiştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, insan kaynakları uygulamalarını incelemek, muhasebe sistemlerinin yeniden düzenlenmesini sağlamak, ERP sistemlerinin kurulmasına liderlik etmek, nakit akış planlamasını yapmak ve gerekli diğer tüm konularda şirketlerin ihtiyacı olan desteği sağlamak için sahada yapılan çalışmalar iş geliştirme danışmanlığı kapsamındadır.
Top